عضویت| 0

عکاسی در سالگرد ازدواج در ۶۳ سالگی 2 سال پیش | 31 مشاهده شده


عکاسی در سالگرد ازدواج در 63 سالگی

عکاسی در سالگرد ازدواج در ۶۳ سالگی

[cl-review quote=”عکاسی در سالگرد ازدواج در ۶۳ سالگی” author=”” occupation=”” layout=”framed” bg_color=”#353535″ text_color=”#b4a25d” quote_size=”24″ author_size=”20″]

وقتی پیر می شیم عده ای به ما محل نمی زارن بخاطر اینکه اغلب وقتها خودمون حال و حوصله خودمون رو نداریم چرا ؟ آیا به مرگ فکر می کنیم آیا به خاطرات گذشته می اندیشیم ؟ این اثرات پیری که شامل بی حوصلگی و منتظر مرگ ماندن در بیشتر افراد وجود داره ولی چرا از این باقی مانده عمرمان نهایت لذت رو نبریم چرا با عشق سالهای دور زندگیمون کنار هم به خوبی و خوشی زندگی رو سپری نکنیم چرا فکر مرگ رو از سرمون بیرون نمی کنیم درست است شاید بگید که انسان در پیری دارای مریضی های متعددی میشه مگر جوانان و یا افراد میانسال مریض نمی شوند بخوایم براتون مثالی بزنیم زندگی واندا و جو را می تونیم مثال بزنیم :هیچ چیزی همانند زنگی واندا و جو نمی تواند عشق را معنی کند آنها در سال ۱۹۵۲ با هم ازدواج کردند و هنوز هم عشقشان همانند کسانیست که برای اولین بار هم دیگر رو ملاقات کردند .آنها سالگرد عروسی خود را در ۶۳ سالگی به نمایش گذاشتند تا به ما معنای عشق را تفهیم کنند .شالین نلسون عکاس تگزاسی تصمیم گرفت از این دو عاشق کهنه پیشه که خاطرات خود را یاد آوری می کنن عکاسی کند با هم می بینیم و لذت می بریم .امیدواریم از نوشته عکاسی در سالگرد ازدواج در ۶۳ سالگی لذت برده باشید

عکاسی در سالگرد ازدواج در 63 سالگیعکاسی در سالگرد ازدواج در 63 سالگیعکاسی در سالگرد ازدواج در 63 سالگیعکاسی در سالگرد ازدواج در 63 سالگی

[cl-review quote=”عکاسی خلاقانه ” author=”ایده های عکاسی خلاقانه ” occupation=”برای مطالعه کلیک کنید ” source=”url:http%3A%2F%2Fariyanam.com%2F%25d8%25b9%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b3%25db%258c-%25d8%25ae%25d9%2584%25d8%25a7%25d9%2582%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2587%2F|target:_blank” layout=”framed” bg_color=”#b4a25d” text_color=”#ffffff” quote_size=”20″ author_size=”16″]

کد QR چیست؟

[us_single_image image=”12097″ size=”full” align=”center”]